Kustantajat

Viestintäoikeus nyt
  Kpl
Viestintäoikeus nyt
Viestintäoikeuden vuosikirja 2014

Tämä järjestyksessään kahdestoista Viestintäoikeuden vuosikirja sisältää post doc -tutkijoiden, tohtorikoulutettavien ja käytännön lakimiesten kirjoituksia ajankohtaisista viestintäoikeudellisista tutkimusaiheista. Kirja on hyvä esimerkki siitä, miten monia oikeudenaloja viestintäoikeus leikkaa ja miten monien ns. perinteisten oikeudenalojen normeja voidaan tulkita myös viestintäoikeudellisessa tutkimuksessa. Tätä aihetta eli viestintäoikeuden luonnetta verkostomaisena ja

ulospäin avautuvana tutkimus- ja oikeudenalana käsitellään enemmälti allekirjoittaneen kirjoittamassa kirjan ensimmäisessä artikkelissa.

Kirjan alkuosassa on sananvapausoikeudellisia kirjoituksia, kun taas kirjan loppuosassa keskitytään henkilötietojen suojaan ja kyberturvallisuuteen.

Tanja Jaatinen käsittelee kirjoituksessaan suomalaisen

julkisuusperiaatteen tehtäviä ja sitä, minkälaisten muutosten kohteena demokraattisen yhteiskunnan osana pidetty julkisuusperiaate on avoimen

datan yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen kasvaessa. Riku Neuvonen kirjoittaa mainonnasta yhtenä sananvapauden käyttötapana ja pohtii muun muassa sitä, voiko mainos olla taidetta ja sitä

kautta livahtaa taiteen vapauden suojan piiriin, tai voiko mainoksesta tehty vastamainos nauttia sananvapauden ydinalueen suojaa samalla kun sen kohteena oleva mainos jäisi vain kaupallisen sananvapauden suojan varaan. Pauli Rautiainen puolestaan tarkastelee taiteen ja oikeuden kohtaamista sekä puuttumattomuuden periaatteen että taiteen edistämisen näkökulmista. Taiteesta siirrytään urheiluun Anette Alén-Savikon kirjoitukseen, jonka aiheena on urheilun liikkuva kuva tekijänoikeuden näkökulmasta. Kuten kirjoituksesta ilmenee, urheilun

liikkuvan kuvan tekijänoikeudelliset kytkennät ovat moniulotteisia. Myös Pekka Savolan kirjoituksessa yhdistyvät tekijänoikeudellinen ja viestintäoikeudellinen näkökulma. Savola tarkastelee tekijänoikeuden linkittämiselle asettamia reunaehtoja ja niiden vaikutuksia Internetin käyttämiselle.

Henkilötietojen suojaa koskevan jakson aloittaa Heikki Partasen kirjoitus, jossa hän tarkastelee komission tammikuussa 2012 lanseeraamaa EU:n tietosuojauudistusta kansallisen tietosuojapolitiikan näkökulmasta. Tämän jälkeen seuraa Piia Nyströmin ja Laura Tarhosen lennokkeihin soveltuvaa tietosuojasääntelyä koskeva kirjoitus. Kuten artikkelissa todetaan, tietosuojasääntelyn soveltaminen lennokkeihin ei ole yksiselitteistä muun muassa sen vuoksi, että lennokkeja voidaan

käyttää niin moneen tarkoitukseen. Jenna Mäkisen kirjoituksessa pohditaan sitä, miten ihmiset suhtautuvat yksityisyyteen. Ollaanko tultu tilanteeseen, jossa ihmiset kokevat, ettei henkilökohtaisten tietojen antamiselle ole monesti mitään vaihtoehtoja, jolloin tietosuojasta ei edes

välitetä, vai saako ajatus tietosuojariskeistä ihmiset toimimaan aiempaa varovaisemmin? Nomi Byström puolestaan tarkastelee Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön

nojautuvassa kirjoituksessaan datasubjektin oikeutta

päästä käsiksi omiin tietoihinsa. Kirjan päättää Jack Pineda Dalen kyberturvallisuutta koskeva kirjoitus.

Kustantaja: Helsingin yliopisto - Forum Iuris - Oikeustieteellinen tdk
Tekijät: Korpisaari Päivi (toim.)
Sivumäärä: 280
Ulkoasu: A5, pehmeäkantinen
ISBN: 978-952-10-7849-1
ISSN: 1456-842X
Aihealueet: Viestintä, Oikeus
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Kieli: suomi
Julkaisuvuosi: 2015
Hinta: 34.00 €
Unigrafian kirjamyymälä ja verkkokirjakauppa
Vuorikatu 3, katutaso. Unigrafian Pikapainon yhteydessä. Puh (09) 7010 2366

Ostoskorisi on tyhjä

Kirjamyymälä Vuorikadulla

Tervetuloa kirjamyymäläämme Vuorikatu 3, katutaso. Unigrafian Pikapainon yhteydessä. Avoinna arkisin kello 9:00 - 15:45.

Helsingin yliopisto - Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Taideyliopisto
Helsingin yliopiston opintomonisteet Helsingin yliopiston opintomonisteet

kkh

Pääsykoekirjat

lahjakortti