Kustantajat

Tervetuloa Unigrafian verkkokauppaan!

Käyntiosoite kirjamyymälään:
Vuorikatu 3:n ja Fabianinkatu 24:n yhdistävältä sisäpihalta. Meidät löytää Cafe Portaalin naapurista.

Unigrafian Kirjamyynti välittää korkeatasoisia tiede- ja tietokirjoja Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta sekä muilta suomalaisilta kustantajilta.

Unigrafian omistavat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kirjamyynti palvelee:
Arkisin klo 9:00 – 15:45

Sähköposti: books@unigrafia.fi ja puhelin 09 7010 2366. Unigrafian puhelinvaihde palvelee klo 9:00 -16.00, puh. 09 7010 230.


Ajankohtaista!

*Inbjudan till enhet
Broschyr

Kyrkomötet har 2011 bett biskopsmötet främja kyrkans inre enhet. Initiativet föddes ur mångas önskan att fördjupa förståelsen mellan personer med olika åsikter i vår kyrka. Biskoparnas teser inbjuder medlemmarna i vår kyrka att diskutera och stärka de kristnas enhet.

Biskoparnas teser " Inbjudan till ENHET" kommer att delas ut till alla som väljs i församlingarnas förtroendeorgan vid församlingsvalet 2014. "Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra" Joh. 15:17

Den minsta beställningsmängden är 25 st. Priset på näthandel är således priset för 25 broschyrer.

Tekijät: Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Hinta: 37.50 €
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
*Inbjudan till enhet
Lue lisää
  Kpl
*Kutsu yhteyteen
Esite

Kirkolliskokous päätti vuonna 2011 pyytää piispainkokousta edistämään kirkkomme sisäistä yhteyttä. Aloitteen takana oli monen tarve syventää ymmärrystä eri tavoin ajattelevien välillä kirkossamme. Piispojen teesit kutsuvat omalta osaltaan kirkkomme jäseniä mukaan keskusteluun ja kristittyjen yhteyden vahvistamiseen.

Piispojen teesit sisältävä esite KUTSU YHTEYTEEN (pdf) julkaistiin 27.8.2014 ja se tullaan jakamaan 2014 seurakuntavaaleissa valituiksi tuleville edustajille.

TILAUSERÄ 25 kpl (minimitilausmäärä). Verkkokaupan hinta on siis 25 kpl:n hinta.

Tekijät: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat
Hinta: 37.50 €
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
*Kutsu yhteyteen
Lue lisää
  Kpl

*Yliopiston nimipäiväalmanakka 2015
Universitetets namnsdagsalmanacka 2015
Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2015

Yliopiston nimipäiväalmanakka 2015 on tiivis tietopaketti kaikille etunimistä kiinnostuneille suomalaisille. Almanakan laaja kalenteriosio sisältää niin maamme suomalaisen ja suomenruotsalaisen kuin ortodoksisen ja saamelaisen nimipäiväkalenterin.

Vuoden 2015 nimipäiväuudistus tuo suomalaiseen nimipäiväkalenteriin 39 uutta nimeä, kun taas suomenruotsalainen kalenteri täydentyy 57 nimellä.

Hinta: 9.90 €
ISSN: 1238-6073
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
*Yliopiston nimipäiväalmanakka 2015
Lue lisää
  Kpl
AJATTELUN VOIMALLA - HELSINGIN YLIOPISTO
Esite 2014
Print-on-demand

Helsingin yliopiston suomenkielinen yleisesite. Hinta 20 €/20 kpl (sis. alv). Tilataan ja toimitetaan vain 20 kpl:n erissä. Print-on-demand. Painetaan tilauskysynnän mukaan.

Ilmoita laskutusta varten VASTUUALUEKOODI tilauksen lisätiedoissa.

Määräalennukset annetaan laskussa ja ovat seuraavat:
yli 100 kpl, alennus 10 %
yli 200 kpl, alennus 15 %
yli 500 kpl, alennus 25 %

Toimitusmaksu 12,40 € (sis. alv).
Kuljetus sisäpostilla veloituksetta.
Kuljetus lähetillä (laatikot) 31,00 € (sis. alv).

Tekijät: University Communications and Community Relations
Hinta: 20.00 €
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
AJATTELUN VOIMALLA - HELSINGIN YLIOPISTO
Lue lisää
  Kpl

Analyysiä reaaliluvuilla
Oppimateriaali kursseille Analyysi I ja II

Kirja on tarkoitettu oppimateriaaliksi yliopistojen ensimmäisille matemaattisen analyysin kursseille, joiden nimet Helsingissä ja Turussa ovat Analyysi I ja II.

Tekijät: Harjulehto Petteri - Klén Riku - Koskenoja Mika
Hinta: 29.00 €
ISBN: 978-952-93-4162-7
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
Analyysiä reaaliluvuilla
Lue lisää
  Kpl
Från hav och hov
Amiral Oscar von Kraemers levnadslopp

Denna nyutgåva av boken Från hav och hov, som utkom år 1931 och vars upplaga är slut, strävar till att på nytt presentera amiral Oscar von Kraemers märkliga levnadshistoria på svenska.
För att ge ett historiskt och aktuellt tillägg till den ursprungliga utgåvan har professor Matti Klinge vidtalats, som beredvilligt bidragit med en mångfacetterad introduktion till boken.

Ett ytterligare tillägg till den ursprungliga utgåvan består av en kronologi beträffande Oscar von Kraemers levnadslopp samt nytt bildmaterial från arkiv som innehas av släkten samt material från Centrala Sjöhistoriska Museet i St Petersburg.

Tekijät: Estlander Bernh. och Ekman Karl
Hinta: 35.00 €
ISBN: 978-952-93-4219-8
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
Från hav och hov
Lue lisää
  Kpl

Kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkon vaalijärjestys, kirkon säädöskokoelmat 2014
Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 4, Kirkko ja päätöksenteko

Kirja sisältää kirkkolain (1054/93), kirkkojärjestyksen (1055/93) ja kirkon vaalijärjestyksen (416/2014) sekä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen 1.10.2014 mennessä tehdyt muutokset (viimeinen Suomen säädöskokoelman numero 417/2014).

Hinta: 25.00 €
ISBN: 978-951-789-481-4
ISSN: 2342-2416
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
Kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkon vaalijärjestys, kirkon säädöskokoelmat 2014
Lue lisää
  Kpl
Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko
Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 16. Kirkko ja toiminta

Mitä muuttuva, monikulttuurinen ja moniarvoinen toimintaympäristö merkitsee Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja sen tehtävälle? Miten kirkko elää yhteiskunnassa, jossa kristilliset arvot eivät ole itsestäänselvyys? Millainen on yhteisöllinen, vieraanvarainen, kutsuva ja ulospäinsuuntautuva kirkko? Millainen on kirkko, joka laskeviin käyriin tuijottamisen sijaan ryhtyy näkemään ympärillään yhä enemmän mahdollisuuksia ja toimimaan konkreettisesti niiden suuntaisesti? Miten monikulttuurisuudesta kuljetaan kohti tasavertaista kulttuurienvälisyyttä ja kumppanuutta?

Hinta: 14.00 €
ISBN: 978-951-789-476-0
ISSN: 2341-9393
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa
Lue lisää
  Kpl

Kohtaamisen kirkko
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020
Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 7

Kirkko elää keskellä muuttuvaa maailmaa. Sen tulee sekä tuntea toiminta-ympäristön muutokset että pysyä uskollisena pysyvälle tehtävälleen.

Kohtaamisen kirkko on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon elämän ja toiminnan yhteinen suunta. Jokaisella seurakunnalla on oma, ainutlaatuinen toimintaympäristönsä sekä omat voimavaransa ja erityishaasteensa, jotka ohjaavat valintoja. Kohtaamisen kirkko on tukena, kun seurakunnat määrittelevät omat tavoitteensa, toimenpiteensä, aikataulunsa ja mittarinsa.

Kirkko on kohtaamisen yhteisö. Yhteydessä kirkkoon ihminen kohtaa Jumalan, lähimmäisensä ja oman elämänsä todellisuuden. Kohtaamisen kirkko kannustaa seurakuntia keskittymään tähän ytimeen ja elämään siitä käsin.

Tutustu Kohtaamisen kirkkoa taustoittavaan ja avaavaan mietintöön verkkosivulla sakasti.evl.fi/kohtaamisenkirkko.

Hinta: 10.00 €
ISBN: 978-951-789-455-5
ISSN: 2341-9393
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
Kohtaamisen kirkko
Lue lisää
  Kpl
Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle
Framtidsredogörelse för Evangelisklutherska kyrkan i Finland
Publikationer från Ev.-luth. kyrkan i Finland 17. Kyrkan och verksamheten

Vad innebär en föränderlig, mångkulturell och värdepluralistisk omvärld för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess mission? Hur lever kyrkan i ett samhälle där kristna värderingar inte är en självklarhet? Hurdan är en gemenskapsinriktad, gästfri, inbjudande och utåtriktad kyrka? Hurdan är en kyrka som i stället för att stirra på sjunkande kurvor börjar se möjligheterna omkring sig och konkret handla därefter? Hur går man från det mångkulturella till jämlik interkulturell verksamhet och samverkan.

Hinta: 14.00 €
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2014
Kyrkan i ett mångkulturellt samhälle
Lue lisää
  Kpl


Unigrafian kirjamyymälä ja verkkokirjakauppa
Vuorikatu 3, sisäpiha, Helsinki. Cafe Portaalin vieressä. Puh (09) 7010 2366

Ostoskorisi on tyhjä
Untitled Document

Kirjamyymälä Vuorikadulla

Tervetuloa kirjamyymäläämme Vuorikatu 3 (sisäpihalta Cafe Portaalin naapuriin). Avoinna arkisin kello 9:00 - 15:45.

kierrevihko
kkh

Seurakuntavaalit 2014

Seurakuntavaalit 2014
Helsingin yliopiston opintomonisteet Helsingin yliopiston opintomonisteet Pääsykoekirjat
lahjakortti