Kustantajat

!! UNIGRAFIAN UUSI VERKKOKAUPPA OSOITTEESSA http://shop.unigrafia.fi/ !!

Huom! Uusimmat tuotteet löytyvät uudesta kaupasta.

UUSI käyntiosoite Kirjamyymäläämme HUOM! Kirjamyymälämme on muuttanut uusiin tiloihin.
Löydät meidät Helsingin keskustassa sijaitsevan Unigrafian Pikapainon yhteydestä, Vuorikatu 3 (sisäänkäynti katutasosta).

Kirjamyynti palvelee:
Arkisin klo 9:00 – 15:45 (puhelut)
Arkisin klo 8.30 - 16.15 (myymälä)

Unigrafian Kirjamyynti välittää korkeatasoisia tiede- ja tietokirjoja Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sekä muilta suomalaisilta kustantajilta.

Unigrafian omistavat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sähköposti: books[at]unigrafia.fi ja puhelin 09 7010 2366.
(HUOM! Pikapainon yhteystiedot Unigrafian verkkosivuilta)

Unigrafian puhelinvaihde palvelee klo 9:00 -16.00, puh. 09 7010 230.


Ajankohtaista!

**Ja sana tuli valtioksi
Suomalaisen kristillisen sionismin aatehistoria
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 22 (2015). Poliittinen historia.

Vuonna 1948 perustettu Israelin valtio muodostui vuosikymmenten mittaan miltei toiseksi kotimaaksi tuhansille suomalaisille kristityille. Israelista tuli paljon muutakin kuin matkakohde, mistä kertovat lukuisat Israel-tilaisuudet, -mielenosoitukset ja -järjestöt. Tätä vireää uskonnollista kiinnostusta kutsuttiin 1950-luvulta eteenpäin Suomessa kristilliseksi Israel-harrastukseksi, kansainvälisesti se tunnetaan paremmin kristillisenä sionismina.

Timo R. Stewart selvittää väitöskirjassaan ilmiön syitä ja edellytyksiä Suomessa 1800-luvun lopulta aina 1960-luvulle asti. Tutkimus osoittaa kolme merkittävää väylää, joiden kautta Palestiinaa, juutalaisia ja profetiaa kohtaan tunnettu kristillinen kiinnostus syntyi ja kasvoi Suomessa jo aikana ennen Israelin itsenäistymistä.

Tekijät: Timo R. Stewart
Hinta: 30.00 €
ISBN: 978-952-10-9159-9
ISSN: 2243-3635
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
**Ja sana tuli valtioksi
Lue lisää
  Kpl
A Church of Encounter strategy card
Evangelical Lutheran Church of Finland until 2020

The task, values, vision and four focal points for Evangelical Lutheran Church of Finland until 2020.

The price is for 20 cards, 2€ each.

Please put the number of batches you want to order, not the number of individual cards, for example:
1 = 20 cards (40€)
2 = 40 cards (80€)
3 = 60 cards (120€)

Tekijät: Kirkkohallitus
Hinta: 40.00 €
Saatavuus: Saa heti varastosta
Julkaisuvuosi: 2015
A Church of Encounter strategy card
Lue lisää
  Kpl

Esikaupunkien vuosisata
Paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla
Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:7. Sosiologia

Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin ympäristöön 1900-luvun alkupuoliskolla syntyneitä työväen esikaupunkeja ja niiden muutosta nykyaikaisiksi keskiluokan pientaloalueiksi. Ajallisesti tarkastelu ulottuu 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä 2000-luvun vaihteeseen. Tutkimuksessa huomion kohteena on erityisesti vanhojen työväen esikaupunkien paikallinen yhteisöllisyys, jota tarkastellaan paikallisen arkielämän, naapureiden välisen kanssakäymisen, paikallisen yhdistystoiminnan ja kollektiivisen ongelmanratkaisun näkökulmista. Siinä tarkastellaan myös, miten työväen esikaupungeissa esiintynyt yhteisöllinen elämäntapa kuihtui ja antoi tilaa selvästi yksityisemmälle elämäntavalle 1900-luvun jälkipuoliskon vaurastumis- ja modernisaatiokehityksen seurauksena. Tutkimuksen aineistona ovat esikaupunkien arkielämää, naapuruussuhteita, yhdistystoimintaa ja asukkaiden asuinympäristösuhdetta koskevat monipuoliset muistitieto- ja aikalaislähteet.

Tekijät: Anttila Erkko
Hinta: 32.00 €
ISBN: 978-952-10-9161-2
ISSN: 1798-9124
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Esikaupunkien vuosisata
Lue lisää
  Kpl
Looking Beyond the Obvious
Theoretical Empirical and Methodological Insights into Critical Thinking
University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences. Studies in Educational Sciences 260

The central purpose of this doctoral thesis has been to deepen our understanding of the nature of critical thinking by combining theoretical, empirical and methodological perspectives. The concept of critical thinking has a central role both in research on the philosophy of education and in empirical research on learning and teaching in higher education. Although it is true that the philosophical and empirical analyses of critical thinking and knowledge differ fundamentally, the present thesis argues that there are shared concerns between these two scholarly traditions. The thesis consists of four studies, each of which approached this aim from different viewpoints. The methods involved both a philosophical approach and an empirical multi-method approach. The dialogue between the empirical and theoretical analyses offers new insights into conceptualising critical thinking and its prerequisites and extends our understanding of variations in critical thinking.

Tekijät: Hyytinen Heidi
Hinta: 22.00 €
ISBN: 978-951-51-0307-9
ISSN: 1798-8322
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Looking Beyond the Obvious
Lue lisää
  Kpl

Opas kokemusasiantuntija-toiminnasta
Kokemusasiantuntija – hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjä

Opas palvelee kaikkia kokemusasiantuntemuksen sekä yhteiskehittämisen parissa toimivia ja sitä opettelevia, niin kokemusasiantuntijoita kuin ammattilaisia.

Tekijät: Hietala Outi ja Rissanen Päivi
Hinta: 18.50 €
ISBN: 978-952-5961-43-0
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Opas kokemusasiantuntija-toiminnasta
Lue lisää
  Kpl
Puku taiteena ja työvälineenä
Näyttämöpuvun merkitys kolmessa oopperaproduktiossa
Kotitalous- ja käsityötieteen julkaisuja 37

Tutkimuksen ideana oli tuoda esiin näyttämöpuvun ja pukusuunnittelun merkityksiä kolmen nykyoopperan – Helsinkiin 2005, Le Saxophonen… 2011 ja Kohtaus kadulla 2013 – prosessikuvausten kautta.

Tekijät: Oksanen-Lyytikäinen Johanna
Hinta: 28.00 €
ISBN: 978-951-51-0816-6
ISSN: 1798-713X
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Puku taiteena ja työvälineenä
Lue lisää
  Kpl

Riskitieto kuntapäätöksenteossa
Tapauksena saastunut maaperä Helsingissä
Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:9. Yhteiskuntapolitiikka

Noin viisisataa ihmistä joutui muuttamaan pois Alakiventieltä vuosituhannen taitteessa kun maaperän todettiin olevan saastunutta. Saastuminen johtui alueella aiemmin sijainneesta kaatopaikasta, jonka päälle asuinalue oli rakennettu. Tapauksen tarkastelu osoitti, että Alakiventie oli kaavoitettu ja rakennettu 1970-luvun käytäntöjen ja säädösten mukaisesti. Kuitenkin se ymmärrettiin yksittäisenä tapauksena. Tapaus herätti kysymään, miten ja milloin saastuneesta maaperästä on syntynyt ympäristöongelma.

Tutkimuksen lähtökohtana on ympäristöpolitiikan ongelmakeskeinen näkökulma: saastunutta maaperää tarkastellaan tietyssä ajassa ja paikassa syntyvänä ilmiönä, osana ympäröivää yhteiskuntaa ja sen toimintaa. Tarkastelu kohdentuu ongelman määrittelyn sekä sitä seuraavan riskin että riskienhallinnan suhteeseen. Ongelman ja riskin määrittelyyn käytetään tietoa. Tieto on historiallisesti kerrostunutta, sosiaalisen toiminnan tuloksena syntynyttä ja ihmisten toisilleen välittämää. Riskitieto määritellään väitöskirjassa tietona, johon kuntapäätöksenteossa viitataan kirjoitettaessa saastuneesta maaperästä ympäristöongelmana tai riskinä.

Tekijät: Saikkonen Paula
Hinta: 28.00 €
ISBN: 978-951-51-1005-3
ISSN: 1798-9124
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Riskitieto kuntapäätöksenteossa
Lue lisää
  Kpl
Uskonnonharjoittaminen vankiloissa
Selvitys uskonnonharjoittamiseen vankiloissa liittyvistä kysymyksistä. Työryhmän raportti 30.4.2015
Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 28. Kirkko ja toiminta

Uskonnonharjoittaminen on kuulunut vankiloiden toimintaan alusta asti. Vangit hakevat uskonnosta ja sielunhoidosta hyvin laajasti apua elämäntilanteeseensa rangaistusta suorittaessaan sekä elämän muuttamiseen rikoksettomaksi.
Tämä julkaisu on ensimmäinen Suomessa julkaistu kattava esitys vankien uskonnollisuudesta ja osallistumisesta hengelliseen toimintaan. Siinä esitellään myös vankien yksityisen sielunhoidon käytön syitä ja laajuutta. Vankiloissa sielunhoitoa ja hengellistä toimintaa toteuttavat sekä vankilapapit – ja diakonit että eri kirkkokuntien ja herätysliikkeiden työntekijät ja vapaaehtoiset. Julkaisussa esitellään vankilasielunhoitajien ja uskonnollisten yhteisöjen toiminnan luonnetta ja sisältöä koko maata kattavasti.
Tämä raportti on tehty uskonnonharjoittamisen ja sielunhoidon järjestämistä vankiloissa koskevien ratkaisujen tueksi. Siihen tarkoitukseen raportissa esitellään uskonnonharjoittamista ja sielunhoitoa koskevat kansainväliset ja suomalaiset säädökset ja ohjaavat periaatteet. Lisäksi esitellään eräiden vankeinhoidollisesti Suomelle vertailukohdiksi sopivien maiden tilannetta ja käytäntöjä näissä kysymyksissä. Raportin lopussa esitellään erilaisia tapoja sielunhoidon ja uskonnonharjoittamisen järjestämiseen ja arvioidaan niitä raporttia varten hankitun aineiston valossa.

Tekijät: Työryhmä
Hinta: 35.00 €
ISBN: 978-951-789-504-0
ISSN: 2341-9393
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Uskonnonharjoittaminen vankiloissa
Lue lisää
  Kpl

Viestintäoikeus nyt
Viestintäoikeuden vuosikirja 2014

Tämä järjestyksessään kahdestoista Viestintäoikeuden vuosikirja sisältää post doc -tutkijoiden, tohtorikoulutettavien ja käytännön lakimiesten
kirjoituksia ajankohtaisista viestintäoikeudellisista tutkimusaiheista. Kirja on hyvä esimerkki siitä, miten monia oikeudenaloja viestintäoikeus leikkaa ja miten monien ns. perinteisten oikeudenalojen normeja voidaan tulkita myös viestintäoikeudellisessa tutkimuksessa.

Tekijät: Korpisaari Päivi (toim.)
Hinta: 34.00 €
ISBN: 978-952-10-7849-1
ISSN: 1456-842X
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Viestintäoikeus nyt
Lue lisää
  Kpl

Unigrafian kirjamyymälä ja verkkokirjakauppa
Vuorikatu 3, katutaso. Unigrafian Pikapainon yhteydessä. Puh (09) 7010 2366

Ostoskorisi on tyhjä

Kirjamyymälä Vuorikadulla

Tervetuloa kirjamyymäläämme Vuorikatu 3, katutaso. Unigrafian Pikapainon yhteydessä. Avoinna arkisin kello 9:00 - 15:45.

Helsingin yliopisto - Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Taideyliopisto
Helsingin yliopiston opintomonisteet Helsingin yliopiston opintomonisteet

kkh

Pääsykoekirjat

lahjakortti