Kustantajat

Tervetuloa Unigrafian verkkokauppaan!

UUSI käyntiosoite Kirjamyymäläämme
HUOM! Kirjamyymälämme on muuttanut uusiin tiloihin.
Löydät meidät Helsingin keskustassa sijaitsevan Unigrafian Pikapainon yhteydestä, Vuorikatu 3 (sisäänkäynti katutasosta).

Kirjamyynti palvelee:
Arkisin klo 9:00 – 15:45 (puhelut)
Arkisin klo 8.30 - 16.15 (myymälä)

Unigrafian Kirjamyynti välittää korkeatasoisia tiede- ja tietokirjoja Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sekä muilta suomalaisilta kustantajilta.

Unigrafian omistavat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Sähköposti: books[at]unigrafia.fi ja puhelin 09 7010 2366. Unigrafian puhelinvaihde palvelee klo 9:00 -16.00, puh. 09 7010 230.

HUOM! Painopalveluiden yhteystiedot (väitöskirjojen ja gradujen painatus yms) Unigrafian verkkosivuilta


Ajankohtaista!

**Ja sana tuli valtioksi
Suomalaisen kristillisen sionismin aatehistoria
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 22 (2015). Poliittinen historia.

Vuonna 1948 perustettu Israelin valtio muodostui vuosikymmenten mittaan miltei toiseksi kotimaaksi tuhansille suomalaisille kristityille. Israelista tuli paljon muutakin kuin matkakohde, mistä kertovat lukuisat Israel-tilaisuudet, -mielenosoitukset ja -järjestöt. Tätä vireää uskonnollista kiinnostusta kutsuttiin 1950-luvulta eteenpäin Suomessa kristilliseksi Israel-harrastukseksi, kansainvälisesti se tunnetaan paremmin kristillisenä sionismina.

Timo R. Stewart selvittää väitöskirjassaan ilmiön syitä ja edellytyksiä Suomessa 1800-luvun lopulta aina 1960-luvulle asti. Tutkimus osoittaa kolme merkittävää väylää, joiden kautta Palestiinaa, juutalaisia ja profetiaa kohtaan tunnettu kristillinen kiinnostus syntyi ja kasvoi Suomessa jo aikana ennen Israelin itsenäistymistä.

Tekijät: Timo R. Stewart
Hinta: 30.00 €
ISBN: 978-952-10-9159-9
ISSN: 2243-3635
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
**Ja sana tuli valtioksi
Lue lisää
  Kpl
*Johdatus velvoiteoikeuteen, 2.uudistettu laitos
Pääsykokirja 2015, suomenkielinen koe
Forum Iuris

Johdatus velvoiteoikeuteen on perusoppikirja velvoiteoikeuden yleisistä opeista pitäen silmällä sekä sopimus- että lakiperusteisia velvoitteita.

Tekijät: Norros Olli
Hinta: 80.00 €
ISBN: 978-952-10-5562-1
ISSN: 1456-842X
Saatavuus: Saa heti varastosta
Julkaisuvuosi: 2015
Lue lisää
  Kpl

*Laglighetsgarantier i civilprocessen
Boken till urvalsprovet 2015
Forum Iuris

Processrätten är ett rättsområde som reglerar förfarandet i rättegången. Civilprocessrätten handlar om behandlingen och lösandet av privaträttsliga tvister i domstolen. Verket innehåller en kompakt inledning till civilprocessens mest centrala laglighetsgarantier.

Den andra urvalsboken, som publiceras av Talentum, kan köpas i bokhandlar.

Bärlund, Johan & Nybergh, Frey & Petrell, Katarina (red.): Finlands civil- och handelsrätt – En introduktion (Talentum 2013), ISBN 978-952-14-1502-9

Juridiska fakulteten har ingen egen bokförsäljning.

Tekijät: Hupli Tuomas
Hinta: 76.00 €
ISBN: 978-952-10-5563-8
ISSN: 1456-842X
Saatavuus: Saa heti varastosta
Julkaisuvuosi: 2015
Lue lisää
  Kpl
*Perusoikeusjuridiikka
Pääsykokirja 2015, suomenkielinen koe
Forum Iuris

Teos tarjoaa katsauksen Suomen perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien sisältöön, soveltamisalaan, rajoittamiseen ja valvontamekanismeihin sekä muihin perusoikeusjuridiikan keskeisiin kysymyksiin.

Tekijät: Ojanen Tuomas
Hinta: 70.00 €
ISBN: 978-952-10-5561-4
ISSN: 1456-842X
Saatavuus: Saa heti varastosta
Julkaisuvuosi: 2015
Lue lisää
  Kpl

*Rikosoikeuden peruskysymyksiä
Pääsykoekirja 2015, suomenkielinen koe
Forum Iuris

HUOM! Kirjaan painettu ja aiemmin ilmoitettu väärä ISBN (ISBN 978-952-10-5560-7).

Rikosoikeuden peruskysymyksiä -kirjan ydinajatuksena on keskeisimpien rikosoikeudellisten asioiden esittely ja niiden suhteuttaminen rikosoikeuden viimeaikaisiin muutoksiin, joista keskeisin on rikosoikeuden eurooppalaistuminen.

Kirja on tarkoitettu Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan vuoden 2015 valintakokeen valintakoevaatimukseksi, mutta kirjaa voidaan käyttää myös suppeahkona rikosoikeuden oppikirjana.

Tekijät: Melander Sakari
Hinta: 80.00 €
ISBN: ISBN 978-951-51-0909-5
ISSN: 1456-842X
Saatavuus: Saa heti varastosta
Julkaisuvuosi: 2015
Lue lisää
  Kpl
A Church of Encounter strategy card
Evangelical Lutheran Church of Finland until 2020

The task, values, vision and four focal points for Evangelical Lutheran Church of Finland until 2020.

The price is for 20 cards, 2€ each.

Please put the number of batches you want to order, not the number of individual cards, for example:
1 = 20 cards (40€)
2 = 40 cards (80€)
3 = 60 cards (120€)

Tekijät: Kirkkohallitus
Hinta: 40.00 €
Saatavuus: Saa heti varastosta
Julkaisuvuosi: 2015
A Church of Encounter strategy card
Lue lisää
  Kpl

Esikaupunkien vuosisata
Paikallinen yhteisöllisyys Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupungeissa 1900-luvulla
Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2015:7. Sosiologia

Tutkimuksessa tarkastellaan Helsingin ympäristöön 1900-luvun alkupuoliskolla syntyneitä työväen esikaupunkeja ja niiden muutosta nykyaikaisiksi keskiluokan pientaloalueiksi. Ajallisesti tarkastelu ulottuu 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä 2000-luvun vaihteeseen. Tutkimuksessa huomion kohteena on erityisesti vanhojen työväen esikaupunkien paikallinen yhteisöllisyys, jota tarkastellaan paikallisen arkielämän, naapureiden välisen kanssakäymisen, paikallisen yhdistystoiminnan ja kollektiivisen ongelmanratkaisun näkökulmista. Siinä tarkastellaan myös, miten työväen esikaupungeissa esiintynyt yhteisöllinen elämäntapa kuihtui ja antoi tilaa selvästi yksityisemmälle elämäntavalle 1900-luvun jälkipuoliskon vaurastumis- ja modernisaatiokehityksen seurauksena. Tutkimuksen aineistona ovat esikaupunkien arkielämää, naapuruussuhteita, yhdistystoimintaa ja asukkaiden asuinympäristösuhdetta koskevat monipuoliset muistitieto- ja aikalaislähteet.

Tekijät: Anttila Erkko
Hinta: 32.00 €
ISBN: 978-952-10-9161-2
ISSN: 1798-9124
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Esikaupunkien vuosisata
Lue lisää
  Kpl
Looking Beyond the Obvious
Theoretical Empirical and Methodological Insights into Critical Thinking
University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences. Studies in Educational Sciences 260

The central purpose of this doctoral thesis has been to deepen our understanding of the nature of critical thinking by combining theoretical, empirical and methodological perspectives. The concept of critical thinking has a central role both in research on the philosophy of education and in empirical research on learning and teaching in higher education. Although it is true that the philosophical and empirical analyses of critical thinking and knowledge differ fundamentally, the present thesis argues that there are shared concerns between these two scholarly traditions. The thesis consists of four studies, each of which approached this aim from different viewpoints. The methods involved both a philosophical approach and an empirical multi-method approach. The dialogue between the empirical and theoretical analyses offers new insights into conceptualising critical thinking and its prerequisites and extends our understanding of variations in critical thinking.

Tekijät: Hyytinen Heidi
Hinta: 22.00 €
ISBN: 978-951-51-0307-9
ISSN: 1798-8322
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Lue lisää
  Kpl

Opas kokemusasiantuntija-toiminnasta
Kokemusasiantuntija – hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjä

Opas palvelee kaikkia kokemusasiantuntemuksen sekä yhteiskehittämisen parissa toimivia ja sitä opettelevia, niin kokemusasiantuntijoita kuin ammattilaisia.

Tekijät: Hietala Outi ja Rissanen Päivi
Hinta: 18.50 €
ISBN: 978-952-5961-43-0
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Opas kokemusasiantuntija-toiminnasta
Lue lisää
  Kpl
Puku taiteena ja työvälineenä
Näyttämöpuvun merkitys kolmessa oopperaproduktiossa
Kotitalous- ja käsityötieteen julkaisuja 37

Tutkimuksen ideana oli tuoda esiin näyttämöpuvun ja pukusuunnittelun merkityksiä kolmen nykyoopperan – Helsinkiin 2005, Le Saxophonen… 2011 ja Kohtaus kadulla 2013 – prosessikuvausten kautta.

Tekijät: Oksanen-Lyytikäinen Johanna
Hinta: 28.00 €
ISBN: 978-951-51-0816-6
ISSN: 1798-713X
Saatavuus: Toimitetaan tarvepainatuksena
Julkaisuvuosi: 2015
Lue lisää
  Kpl


Unigrafian kirjamyymälä ja verkkokirjakauppa
Vuorikatu 3, katutaso. Unigrafian Pikapainon yhteydessä. Puh (09) 7010 2366

Ostoskorisi on tyhjä

Kirjamyymälä Vuorikadulla

Tervetuloa kirjamyymäläämme Vuorikatu 3, katutaso. Unigrafian Pikapainon yhteydessä. Avoinna arkisin kello 9:00 - 15:45.

Helsingin yliopisto - Viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Taideyliopisto
Helsingin yliopiston opintomonisteet Helsingin yliopiston opintomonisteet

kkh

Pääsykoekirjat

lahjakortti